POLYFOOD® - POLYDAIRY®

INTERNATIONAL PATENTS- EP 0774895 ,US 5916352

Kompletná, nezávislá, pohyblivá jednotka na pasterizáciu, varenie a výrobu mliecnych výrobkov

Technická charakteristika a možnosti využitia:
Polyfood® obsahuje v jednom celku prehrievaný generátor horúcej vody, generátor horúcej vody na umývanie, dynamický radiálny výmenník tepla (DRV)

(tj. vlastný pastér - ponára sa do spracovávanej tekutej potraviny) a miešadlo s regulovateľnou rýchlosťou (0 - 215 otáčok za minútu).

Samostatnosť: Polyfood® vyžaduje pripojenie na zdroj vody, elektrickú prípojku a zásobník motorovej nafty.

Pohyblivosť: Vzhľadom k nízkej hmotnosti, vlastnému podvozku a nezávislosti na prídavných zariadeniach je ľahko transportovateľný a premiestniteľný.Môže pracovať ako mobilná mliekáreň na dodávkovom automobile.

Patenty: Polyfood® je chránený medzinárodnými patentmi vo viac ako 25 štátoch, medzi nimi 15 európskych štátov (USA, Kanada, Austrália, Čína Rusko atd.)

 

Results 1 - 3 of 3

POLYFOOD

Polyfood Poly-800

Automatizovaný mobilný procesor na spracovanie mlieka - ...

Polyfood Poly-1400

Automatizovaný mobilný procesor na spracovanie mlieka - ...

Polyfood Poly-1800

Automatizovaný mobilný procesor na spracovanie mlieka - ...