Print

Srvátka je hodnotná druhotná surovina ktorá vzniká pri výrobe syrov

Nezodpovední producenti vylievajú srvátku do odpadových vôd.

Využitie srvátky:
 Srvátka obsahuje:

Využitie v zdravej výžive:

Redukčné diety

Zdravotné diety

Body building

Srvátkové koncentráty do jokurtov, zákvasov, pečiva a podobne.

Srvátkové produkty môžu zo ziskom pokryť náklady na surovinu (mlieko) alebo na POLYFOOD

Hits: 37358