Cmar je hodnotná druhotná surovina ktorá vzniká pri výrobe masla.

 Gazdovský cmar obsahuje väčšie množstvo tuku, čo záleží na vyzretí smotany, druhu zvierat, teploty pri stľkaní a podobne. Koncentrácia tuku v cmare môže byť  jedno percento aj viac. Kvalita cmaru je závislá aj na tom či je maslo stĺkané zo sladkej alebo zakvasenej smotany. Veľký vplyv na kvalitu cmaru má druh smotanovej kultury použitej na zretie smotany.

Množstvo cmaru je dané predovšedkým od tučnosti smotany, tj 50 % a viac z množstva použitej smotany