Nepodarky pri spracovaní mlieka a pri výrobe syrov môžu byť druhotnou surovinou: 

Výrobky ktoré majú závady ktoré nemajú vplyv na poživateľnosť radíme tiež do nepodarkov,

Tie je možné prepracovať na iný druh výrobkov:

  1. Nadvýroba (napríklad tvanlivé syry ktoré nemajú zaistený odbyt môžu byť pretavené)
  2. Deformované syry
  3. Syry z netypickou chuťou - kyslé, presolené, nedosolené
  4. Syry prasknuté z dôvodu presušenia

Syry ktoré majú vážne závady, ako sú nesprávne zretie, včasné durenie (Coli), neskoré durenie ( Bacillus), horknutie, chemické prímesi,  antibiotiká ----- nemôžu byť prepracované ( sú nepoživateľné)