Stavebné priestory remeselnej (artisanal) mliekárne - mliekar, syrár bryndziar

Zamestnanci:

Z praktických dôvodov je dobré aby v syrárni tohoto typu oem syrára pracoval aspoň jeden človek. Kapacita mliekarne by sa mala dimenzovať tak aby uživila najmenej 2 zamestnancov alebo rodinu

Kapacita budov:

Výhodné je také usporiadanie v ktorom je jeden hlavný výrobný priestor. Prílišná diverzifikácia zvyšuje riziká a zhoršuje ekonomiku. Výhoda z bohatšieho sortimentu na predaj je zdanlivá.

Miestnosť na spracovanie mlieka - syrárska dielňa - spravidla najväčšia miestnosť, jednotlivé fázy výroby , druhy produktov a surovín môžu byť technologicky oddelené časom alebo lokalitou v dielni.

Oddelenie časom - suroviny sa môžu spracovávať v iných hodinách alebo dňoch.

Oddelenie lokalitou v dielni: farebné plochy podlahy, správne spádovanie podlách, oddelené nádoby na surové mlieko zvláštne stoly a podobne.

Usporiadanie v jednej miestnosti je veľmi praktické. Výhodné je ak sa dá presúvať technologia do skladov, zrecích priestor, chladiarne,predajne a podobne bez presúvaním pochodbách.

Miestnosť na stekanie a kvasenie syrov

Výhodnejšie je ak je všedko zariadenie na nerezových kolieskach

V týchto priestorách môžu byť kvasené zákvasy a žinčica

Je to vhodný priestor aj na solenie nasucho

Výhodné je ak táto miestnosť nemá okná - muchy v tme nelietajú

Kapacitu má mať na 24 hod až 3 dni produkcie.

Prúdenie vzduchu je často žiaduce ale malo by byť regulovateľné (vypnutím)

 

zreci_regal_male_syry.jpg

 Miesnosť na zretie syrov: spravidla nutná časť prevádzky.

Teplota podľa potrieb spravidla 8 - 15°C.

Chladenie a kúrenie vyžarovaním bez veľkej cirkulácie vzduchu. Bežné klimatizačné zariadenie je drahé a málo vhodné,

Okrem regálov na syr je vhodné ponechať miesto na kaďu z roztokom soli, kaďu na fermentovanie žinčice a na poprípade pojazdný stekací regál na formy.

Kapacitu má mať minimálne na 60 dní zretia. Syry musia byť uskladnené v jednej rade, každý bochník oddelene.