V tejto mliekarni je kladený dôraz na:

  • univerzálnosť technológie  
  • modulárne usporiadanie a mobilita technologie
  • vybavenie viacerých pracovísk
  • možnosť spracovania malého množstva suroviny (od 15 do 50 L mlieka vo várke)


Príklad malej mliekarne pre výuku študentov na umiverzite.

Pomocou YE 100 je možné vyrábať na 3 pracoviskách po 4 študentoch. Niektoré zariadenia ako odstredivka a pod. sú spoločné. Celý proces výroby syra trvá 1,5 - 2 hod.

Rozmery učebne 8 x 6 m

 

Vybavenie

YE 050 
univerzalny stôl
kaďa s harfou
EPx čerpadlo
odstredivka SE 0 odstredivka