Technologia farmárskej mliekarne- hlavné prvky:

Budova:

Vzhľadom k tomu že sa nepredpokladá veľká diverzifikácia sortimentu a v mliekarni bude málo zamestnancov je výhodné ak sú priestory málo členité. Oddelene by mali byť:

 • miestnosť na spracovanie mlieka - syrárska dielňa - spravidla postačuje jedna miestnosť, jednotlivé fázy výroby , druhy produktov a surovín môžu byť technologicky oddelené časom alebo lokalitou v dielni.
  • Oddelenie časom - suroviny sa môžu spracovávať v iných hodinách alebo dňoch
  • Oddelenie lokalitou v dielni: farebné plochy podlahy, správne spádovanie podlách, oddelené nádoby na surové mlieko zvláštne  stoly a podobne.
 • Vybavenie miestnosti:
  • Z dôvodu možnosti jednoducho realizovať údržbu je výhodné ak sú podlahy dostatočne spádované, dostatočne dimenzované kanálové výpuste, okná neotvárateľné, pretlaková ventilácia filtrovaným vzduchom
  • Umývadlá, výlevky, stojany, vešiaky by nemali stáť na podlahe  aby bolo možné podlahu jednoducho umývať a dezinfikovať. Výhodné je tieto zariadenia zapustiť do výklenkov v stene
  • Umývateľné mali byť aj steny a strop. Povrch by mal mať protiplesňové vlastnosti
  • V miesnosti je treba mať dostatočne dimenzované lapače múch

Stroje a nábytok:

 • V syrárskej dielni by mali byť dostatočne dimenzované stroje denne používané a situované tak aby bol k nim prístup 1 m zo strán s ktorej sa obsluhujú. Dielňa nieje sklad nepoužívanej technológie
 • Syrárske náradie - harfy,miešadlá, naberačky, formy a podobne je výhodné umiestniť na pojazdné stojany, Výhodné je ak sú všedky stroje a nábytok situované na nerezových kolieskach aby ich bolo možné pri práci a upratovaní presunúť.
 • Stekacie stoly, police a kade by mali byť jednoducho presunuteľné do skladovacích, zrecích a baliacich priestorov. Uzke chodby a prahy veľmi komplikujú prácu a hygienu. Miestností je výhodné oddeliť spádmi podláh namiesto prahov.

Pomocné priestory:

 • Sociálne zariadenie pre zamestnancov - farmárska syráreň musí mať záchod, šatňu a samostatný vchod. Sprcha a miesto na kancelárske práce sú výhodné. Vybavenie by malo byť vhodne dimenzované podľa počtu zamestnancov.
 • Predajňa -expedícia - tieto priestory môžu byť spoločné. Časť pre zákazníkov sa oddeluje pultom, spádom a farbou podlahy a má vonkajšie dvere. Miesto na balenie, porciovanie a váženie produktov je spojené dverami s výrobným priestorom alebo chodbou. Výhodné je neotvárateľné okno do výroby preto, aby zákazníci videli ako sa syry vyrábajú. V neposlednej rade je dobré ak môže personál kontroolovať prevádzku. Samozrejmý je zvonček, chladnička chladená vitrína a umývadlo pre personál. Styk zo zákazníkom môže byť realizovaný oknom a pultíkom (bufet).
 • Sklady pomocného materiálu:
  • Predpísaný je sklad alebo skriňa na  chemické umývacie a čistiace prostriedky. Výhodné je oddelené skladovanie soli a aditív. Zamykateľná chladnička a mraznička sú potrebné na kultúry a syridlá. 
  • Veľký priestor vyžadujú aktuálne nepoužívané formy, obaly, sklo - tieto veci je treba skladovať v čistých neklimatizovaných skladoch