Stroje a zariadenie syrárne- chovateľa kráv

Výkon technologie farmárskej mliekarne by mal byť dimenzovaný tak aby sa dalo spracovať lieko z dvojdennej produkcie na jednoduchý produkt za 8 hodín. Vyvarujeme sa tak tomu že sa nespracuje mlieko pri zvýšenej dojivosti alebo z dôvodu sviatku a choroby. Zariadenie na skladovanie vychladeného surového mlieka by malo mať kapacitu najmenej na 1.5 dňa pri najvyššej produkcii farmy. 

  1. Zariadenie na pasterizáciu mlieka je nevyhnutné z dôvodu manažmentu rizík a kvôli znižovaniu nepodarkovitosti. Jeho kapacita by mala byť taká aby pasterizácia prebehla do 3 hodín i pri šetrnej pasterizácii
  2. Odstdivka by mala mať taký výkon aby sa aspoň 1/2 mlieka mohla odstrediť za hodinu
  3. Zariadenie na skladovanie vychladeného surového mlieka by malo mať kapacitu najmenej na 1.5 dňa pri najvyššej produkcii farmy.
  4. Syrarske stekacie stoly by mali mať takú kapacitu aby sa celodenná produkcia syra vo formách vočla na stoly v 1 vrstve
  5. Ostatné zariadenia sú závislé na type produktov a sú popísané v ktegórii Vybavenie podľa produktu
  6. Zariadenia na obrázku postačujú z rezervou na spracovanie 1000 L mlieka za smenu


Z praktických dôvodov je výhodné aby boli zariadenia a stoly mobilné. Je to potrebné kvôli jednoduchej hygiene, modifikovateľnosti produkcie, ale aj z legislatívnych dôvodov