Stroje a zariadenie syrárne do 600 L mlieka - chovateľa oviec

Výkon technologie farmárskej mliekarne by mal byť dimenzovaný tak aby sa dalo spracovať lieko z dvojdennej produkcie na jednoduchý produkt za 4 hodiny. Vyvarujeme sa tak tomu že sa nespracuje mlieko pri zvýšenej dojivosti alebo z dôvodu sviatku a choroby. Zariadenie na skladovanie vychladeného surového mlieka by malo mať kapacitu najmenej na 1.5 dňa pri najvyššej produkcii farmy. Z technologického hľadiska je nutné braťdo úvahy aj minimálne množstvo spracovania mlieka v jednej várke pretože u oviec môže sezónne produjcia veľmi kolísať

  1. Zariadenie na pasterizáciu mlieka je nevyhnutné z dôvodu manažmentu rizík a kvôli znižovaniu nepodarkovitosti. Jeho kapacita by mala byť taká aby pasterizácia prebehla do 3-4 hodín i pri šetrnej pasterizácii
  2. Na Slovensku je povolená výroba bryndze z nepasterizovaného mlieka. Krtériá na kvalitu mlieka sú ale veľmi prísne. Pasterizácia je tu čiastočne nahradená procesom zretia.
  3. V prípade že sa budú vyrábať údené a parené syry je výhodné mlieko čiastočne odstrediť. Odstredivka by mala mať taký výkon aby sa aspoň 1/2 mlieka mohlo odstrediť za hodinu. Získaná smotana je využiteľná na výrobu bryndze alebo tučných mäkkých zrejúcich syrov
  4. Zariadenie na skladovanie vychladeného surového mlieka by malo mať kapacitu najmenej na 1.5 dňa pri najvyššej produkcii farmy.
  5. Syrarske stekacie stoly by mali mať takú kapacitu aby sa celodenná produkcia syra vo formách vošla na stoly v 1 vrstve
  6. Ostatné zariadenia sú závislé na type produktov a sú popísané v ktegórii Vybavenie podľa produktu
  7. Zariadenia na obrázku postačujú z rezervou na spracovanie 1000 L mlieka za smenu vrátanie odvarenia žinčice

Polyfood 050 verzia na ovčie mlieko

 SI 050 10

Čerpadlá mlieka 2x

1x na surové mlieko

1x na produkty

 
EPxEPx
 Stôl syrársky stekací  TC-xxx-1a
Polica na stekanie mäkkých syrov CR-200-1


Z praktických dôvodov je výhodné aby boli zariadenia a stoly mobilné. Je to potrebné kvôli jednoduchej hygiene, modifikovateľnosti produkcie, ale aj z legislatívnych dôvodov