Kategória: chránené zemepisné označenie:

Slovenská bryndza 
Výrobok je z vyzretého ovčieho hrudkového syr, alebo zo zmesi ovčieho a kravského hrudkového syra. Podiel ovčieho hrudkového syra však musí byť viac ako 50 percent.

Slovenská parenica 
Na jej výrobu treba hlavne čerstvo nadojené surové, neupravené ovčie mlieko, alebo zmes čerstvého surového ovčieho a kravského mlieka, pričom podiel ovčieho mlieka je minimálne 50 percent. 

 Slovenský oštiepok 
Základnou surovinou je ovčie mlieko, alebo zmes ovčieho a kravského mlieka, prípadne kravské mlieko s prídavkom kyslomliečnej kultúry. 

Tekovský salámový syr 
Suroviny: kravské pasterizované mlieko s prídavkom kyslomliečnej kultúry, soľ max. 2,5 percenta hmotnosti. 

Zázrivský korbáčik 
Je vyrobený z hrudkového syra pripraveného z kravského surového, alebo pasterizovaného mlieka s prídavkom kyslomliečnej kultúry. 

Oravský korbáčik 
Na jeho produkciu treba hrudkový syr vyrobený z kravského surového, alebo pasterizovaného mlieka s prídavkom kyslomliečnej kultúry. 

Zázrivské vojky 
Na ich prípravu je potrebný hrudkový syr vyrobený z kravského surového, alebo pasterizovaného mlieka s prídavkom kyslomliečnej kultúry. 

Klenovecký syrec 
Základnými surovinami sú surové ovčie, alebo kravské mlieko s pridaním mliečnych kultúr získaných zo surového ovčieho mlieka.