Kravský čerstvý syr - hrudka na parenie

Pasterizácia šetrná

Krok

čas v min

 Teplota °C

pH

Množstvo

Poznámky

Pasterizácia šetrná

30

62

6,7

300 L mlieka

 

Chladenie

10

42

6,7

 

 

 Sýrenie

Krok čas v min  Teplota °C pH Množstvo  

Pridanie kultúry

0

42

6,7

4,5 L  =    1,50%

sacco ST 542

Pridanie kalcia

0

42

6,7

60 ml

 

Pridanie syridla

30

42

6,6

6 g 

Natural Rennet Powder

Rezanie syroviny

60

31

6,58

 

 

Zahájenie miešania- dosúšanie

75

31

 

 

 

Zahájenie dohrievania

88

31

 6,2 *

 

 

Koniec dohrievania

100

39

6,00

 

 

Ocedenie - odčerpanie

110

39

 

 

 

Kvasenie - parenie

Uloženie do foriem 0 42 6,2    
Vykvasenie 5 hod 42 5,2 *    
Ochladenie 15 hod. 5-10 5,1     

 

Po ochladení je možné syr skladovať niekoľko dní *

 

nutné experimentálne overiť