Ovčia hrudka na výrobu bryndze

Bez pasterizácie

Krok

čas v min

 Teplota °C

pH

Množstvo

Poznámky

Večerné mlieko   7 6,5 300 L 2 x denne zbierané
Ranné mlieko   22 6,6 300 L

 Sýrenie

Krok

čas v min

 Teplota °C

pH Množstvo  

Pridanie kultúry

0

28

6,7

6 L  =    2%

sacco MW 032 N

Pridanie kalcia

0

28

6,7

20 ml / 100 l

 

Pridanie syridla

30

28

6,6

8 ML/ 100 l

opti-lase LX 750

Rezanie syroviny

60

28

6,58

 

 

Zahájenie miešania- dosúšanie

75

31

 

 

 

Zahájenie dohrievania

88

31

 6,2 *

 

 

Koniec dohrievania

100

35

6,00

 

 

Ocedenie - odčerpanie

110

35

 

 

 

Uloženie do foriem - plachietky 110 28 5,9    

Kvasenie - parenie

Vykvasenie 72 hod. 20 5,1 *    

 

Po ochladení je možné syr skladovať niekoľko dní *

 

nutné experimentálne overiť