Hlavné produkty: tvrdé syry- ementál,parmazán, pecorino, parené syry -mozarella, parenice, korbáče, cacciocavallo

 

Základná zmesná termofilná kultura  na syry s vysokodohrievanou syrovinou

Druh Optimálna teplota Dĺžka fermentácie
Streptococcus salivarius subsp. Termofilus 10-40 °C 16-18 hod
Lactobacillus Delbruckei subsp. bolgarikus 10 -37 °C 16-18 hod
Lactobacillus Delbruckei subsp. lactis 30°C 16-18 hod
Lactobacillus heveticus 21-25 °C 16-18 hod
Lactobacillus casei    
Kultivačné podmienky mezofilnej kultúry 37 - 42 -45 °C 8 - 16 hod

Kultura má proteolytickú aktivitu

 

Pomalá a extra jemná termofilná kultura ST 510 - ST 514 na syry s vysokodohrievanou syrovinou

Druh Optimálna teplota Dohrievanie 
Lactobacillus heveticus 42 °C 53°C 
Kultivačné podmienky mezofilnej kultúry 37 - 42 -45 °C 8 - 16 hod

Syry - Brye, Mozarella

Termofilná kultura ST 510 - ST 514 na syry s vysokodohrievanou syrovinou

Druh Optimálna teplota Dĺžka fermentácie
Streptococcus termofilus 42 °C  
Kultivačné podmienky mezofilnej kultúry 37 - 42 -45 °C 8 - 16 hod

Syry - Brye, Mozarella