Hlavné produkty:  Cheddar, Colby, Brick, Brie, Camenbert, Jack, Stilton, Blue a Feta 

 

Základná mezofilná  - na cheddar, stilton

Druh Optimálna teplota Dohrievanie 
Lactococcus lactics 42 °C 53°C 
Lactococcus cremoris    
lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis     
Kultivačné podmienky mezofilnej kultúry 37 - 42 -45 °C 8 - 16 hod

Plesňová kultúra na syry z modrou plesňou

Druh Optimálna teplota Dĺžka fermentácie

 Pencillium roqueforti 

15 - 23 °C 5 - 8 dní 
Kultivačné podmienky mezofilnej kultúry 8 - 23 °C  

Lipázy sú aktívne pri pH 8 alebo pH 6,5. Produkcia meylketonov

optimum pre rast pri pH 6 (pH 4.00 - 7.00)

 

Kultúra na syry pre povrchové zretie

Druh Optimálna teplota Dĺžka fermentácie

Brevibacterium linens

20-30°C  (23) 5 - 8 dní 
, Arthrobacter nicotianae 20 - 30 °C   
Debaryomyces hansenii    
Geotrichum candidum 12 - 30°C 24 - 72 hod
Kultivačné podmienky mezofilnej kultúry 12- 30 °C  

 

 

  , ,